Արամ Ոսկանյան. «Բելգիա կատարած ճանաչողական այցը շատ արդյուանվետ էր»