Երևանի «Արարատը շարունակում է քննություն ընդունել ՀՀ 1-ին խմբի մասնակիցներից