Մարզչական ՊՐՈ արտոնագիր ունեցող ՀՀ մարզիչների թիվն ավելացավ ևս 7-ով