ՀՀ 1-ին խմբում հանդես գալու իրավունք ստացավ՝ 4, իսկ 6 ակումբի դիմումները մերժվեցին