Բաղումյանն ու Միքայելյանը հաջող քննություն չբռնեցին Փյունիկում