Առաջին արգելքը հաղթահարելու դեպքում «Շիրակին» համեմատաբար ավելի հեշտ մրցակից է սպասում