Արամ Հայրապետյանը համաձայնել է աշխատավարձի 40 % նվազեցմամբ պայմանագրին